حمایت از پایان‌نامه‌های قرآنی در دانشگاه آزاد

حمایت از پایان‌نامه‌های قرآنی در دانشگاه آزاد
رئیس پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد گفت: این پژوهشکده در راستای اولویت‌های پژوهشی خود از پایان‌نامه دانشجویان حمایت مالی و معنوی می‌کند.

حمایت از پایان‌نامه‌های قرآنی در دانشگاه آزاد

رئیس پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد گفت: این پژوهشکده در راستای اولویت‌های پژوهشی خود از پایان‌نامه دانشجویان حمایت مالی و معنوی می‌کند.
حمایت از پایان‌نامه‌های قرآنی در دانشگاه آزاد

ممکن است بپسندید...