نتایج کاردانی‌های دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد؛ 21 اسفند آخرین مهلت ثبت‌نام

نتایج کاردانی‌های دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد؛ 21 اسفند آخرین مهلت ثبت‌نام
فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی کاربردی بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شد.

نتایج کاردانی‌های دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد؛ 21 اسفند آخرین مهلت ثبت‌نام

فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی کاربردی بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شد.
نتایج کاردانی‌های دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد؛ 21 اسفند آخرین مهلت ثبت‌نام

ممکن است بپسندید...