پانزدهمین سالگرد شهید محراب آیت‌الله سید محمدباقر حکیم

پانزدهمین سالگرد شهید محراب آیت‌الله سید محمدباقر حکیم
به‌مناسبت گرامیداشت پانزدهمین سالگرد عروج شهید محراب آیت‌الله سید محمدباقر حکیم، مراسم گرامیداشت “روز شهید عراق” امروز با حضور ولایتی در حسینیه امیرالمومنین (ع) تهران برگزار شد

پانزدهمین سالگرد شهید محراب آیت‌الله سید محمدباقر حکیم

به‌مناسبت گرامیداشت پانزدهمین سالگرد عروج شهید محراب آیت‌الله سید محمدباقر حکیم، مراسم گرامیداشت “روز شهید عراق” امروز با حضور ولایتی در حسینیه امیرالمومنین (ع) تهران برگزار شد
پانزدهمین سالگرد شهید محراب آیت‌الله سید محمدباقر حکیم

ممکن است بپسندید...