کاروان بشردوستانه راهی غوطه شرقی دمشق می‌شود

کاروان بشردوستانه راهی غوطه شرقی دمشق می‌شود
یک مقام نظامی روسی اعلام کرد که با اعزام کاروان بشردوستانه به منظور خروج غیرنظامیان و شبه‌نظامیان موافقت شده است.

کاروان بشردوستانه راهی غوطه شرقی دمشق می‌شود

یک مقام نظامی روسی اعلام کرد که با اعزام کاروان بشردوستانه به منظور خروج غیرنظامیان و شبه‌نظامیان موافقت شده است.
کاروان بشردوستانه راهی غوطه شرقی دمشق می‌شود

ممکن است بپسندید...