یزدانی، تنها نماینده ایران در جمع برترین کشتی گیران جهان

یزدانی، تنها نماینده ایران در جمع برترین کشتی گیران جهان
کشتی گیر وزن ۸۶ کیلوگرم ایران در رنکینگ اتحادیه جهانی در صدر کشتی گیران این وزن قرار گرفت.

یزدانی، تنها نماینده ایران در جمع برترین کشتی گیران جهان

کشتی گیر وزن ۸۶ کیلوگرم ایران در رنکینگ اتحادیه جهانی در صدر کشتی گیران این وزن قرار گرفت.
یزدانی، تنها نماینده ایران در جمع برترین کشتی گیران جهان

ممکن است بپسندید...