استیو بنون: تاریخ طرفدار راستگرایان است!

استیو بنون: تاریخ طرفدار راستگرایان است!
مشاور پیشین رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود خطاب به اعضای حزب راستگرای افراطی «جبهه ملی» فرانسه مدعی شد که «تاریخ طرفدار ما [راستگرایان]است و ما را پیروز خواهد کرد».

استیو بنون: تاریخ طرفدار راستگرایان است!

مشاور پیشین رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود خطاب به اعضای حزب راستگرای افراطی «جبهه ملی» فرانسه مدعی شد که «تاریخ طرفدار ما [راستگرایان]است و ما را پیروز خواهد کرد».
استیو بنون: تاریخ طرفدار راستگرایان است!

ممکن است بپسندید...