برخی دانشگاه‌های مازندران راهیان نور را اولویت نمی‌دانند/ ۱۱۰۰ دانشجوی دانشگاه‌های مازندران به مناطق مناطق عملیاتی اعزام شدند

برخی دانشگاه‌های مازندران راهیان نور را اولویت نمی‌دانند/ ۱۱۰۰ دانشجوی دانشگاه‌های مازندران به مناطق مناطق عملیاتی اعزام شدند
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های مازندران گفت: متاسفانه شنیده شده برخی از دانشگاه‌ها در اعزام دانشجویان به مناطق عملیاتی جنوب همکاری خوبی ندارند و راهیان نور را جزو اولویت برنامه‌های خود نمی‌دانند.

برخی دانشگاه‌های مازندران راهیان نور را اولویت نمی‌دانند/ ۱۱۰۰ دانشجوی دانشگاه‌های مازندران به مناطق مناطق عملیاتی اعزام شدند

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های مازندران گفت: متاسفانه شنیده شده برخی از دانشگاه‌ها در اعزام دانشجویان به مناطق عملیاتی جنوب همکاری خوبی ندارند و راهیان نور را جزو اولویت برنامه‌های خود نمی‌دانند.
برخی دانشگاه‌های مازندران راهیان نور را اولویت نمی‌دانند/ ۱۱۰۰ دانشجوی دانشگاه‌های مازندران به مناطق مناطق عملیاتی اعزام شدند

ممکن است بپسندید...