تصنیف‌های عارف قزوینی منتشر شد

تصنیف‌های عارف قزوینی منتشر شد
آلبوم «تصنیف‌های عارف قزوینی» به خوانندگی مهدی امامی با روایت فرید خردمند و سرپرستی امیر شریفی از سوی مؤسسه‌ی فرهنگی‌ـ‌هنری ماهور منتشر شد.

تصنیف‌های عارف قزوینی منتشر شد

آلبوم «تصنیف‌های عارف قزوینی» به خوانندگی مهدی امامی با روایت فرید خردمند و سرپرستی امیر شریفی از سوی مؤسسه‌ی فرهنگی‌ـ‌هنری ماهور منتشر شد.
تصنیف‌های عارف قزوینی منتشر شد

ممکن است بپسندید...