تلاوت «مسعود نوری» در کرسی تلاوت مسجد جامع لویزان+صوت

تلاوت «مسعود نوری» در کرسی تلاوت مسجد جامع لویزان+صوت
مسعود نوری قاری خوشخوان کشورمان در مسجدجامع لویزان به تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید پرداخت.

تلاوت «مسعود نوری» در کرسی تلاوت مسجد جامع لویزان+صوت

مسعود نوری قاری خوشخوان کشورمان در مسجدجامع لویزان به تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید پرداخت.
تلاوت «مسعود نوری» در کرسی تلاوت مسجد جامع لویزان+صوت

ممکن است بپسندید...