حضور بانوان پلیس میانجی گر کلانتری ها/۷۰درصد سازش در پرونده ها

حضور بانوان پلیس میانجی گر کلانتری ها/۷۰درصد سازش در پرونده ها
معاون اجتماعی پلیس پایتخت تهران از نقش ویژه حضور بانوان پلیس میانجی گر و مددکار در به سازش رسیدن پرونده ها خبر داد.

حضور بانوان پلیس میانجی گر کلانتری ها/۷۰درصد سازش در پرونده ها

معاون اجتماعی پلیس پایتخت تهران از نقش ویژه حضور بانوان پلیس میانجی گر و مددکار در به سازش رسیدن پرونده ها خبر داد.
حضور بانوان پلیس میانجی گر کلانتری ها/۷۰درصد سازش در پرونده ها

ممکن است بپسندید...