رئیس دانشگاه شریف را به مناظره دعوت می‌کنم/ در برخی دانشگاه‌ها اساتید ملحد حاکمیت دارند/ اگر مقالات ما خوب است چرا وابستگی‌مان بیشتر از گذشته شده؟

رئیس دانشگاه شریف را به مناظره دعوت می‌کنم/ در برخی دانشگاه‌ها اساتید ملحد حاکمیت دارند/ اگر مقالات ما خوب است چرا وابستگی‌مان بیشتر از گذشته شده؟
دکتر مهدی گلشنی: از نظر من در محیط ما یک نفوذ خارجی عجیب هست که جامعۀ ما را سمت سکولاریسم سوق می‌دهد. هر کسی که می‌خواهد بیاید تا من یک‌عده از دانشجویان را بیاورم تا آن چیزهایی را که رویت کرده اند، شهادت بدهند.

رئیس دانشگاه شریف را به مناظره دعوت می‌کنم/ در برخی دانشگاه‌ها اساتید ملحد حاکمیت دارند/ اگر مقالات ما خوب است چرا وابستگی‌مان بیشتر از گذشته شده؟

دکتر مهدی گلشنی: از نظر من در محیط ما یک نفوذ خارجی عجیب هست که جامعۀ ما را سمت سکولاریسم سوق می‌دهد. هر کسی که می‌خواهد بیاید تا من یک‌عده از دانشجویان را بیاورم تا آن چیزهایی را که رویت کرده اند، شهادت بدهند.
رئیس دانشگاه شریف را به مناظره دعوت می‌کنم/ در برخی دانشگاه‌ها اساتید ملحد حاکمیت دارند/ اگر مقالات ما خوب است چرا وابستگی‌مان بیشتر از گذشته شده؟

ممکن است بپسندید...