شاید توافق آمریکا و کره‌شمالی ترامپ را به خروج از برجام تشویق کند

شاید توافق آمریکا و کره‌شمالی ترامپ را به خروج از برجام تشویق کند
نشریه آمریکائی وال‌استریت ژورنال اعلام کرد: ترامپ ممکن است با رد توافق هسته‌ای با ایران، بخواهد از موضع قدرتمندتری پای میز مذاکره با کره‌شمالی بنشیند.

شاید توافق آمریکا و کره‌شمالی ترامپ را به خروج از برجام تشویق کند

نشریه آمریکائی وال‌استریت ژورنال اعلام کرد: ترامپ ممکن است با رد توافق هسته‌ای با ایران، بخواهد از موضع قدرتمندتری پای میز مذاکره با کره‌شمالی بنشیند.
شاید توافق آمریکا و کره‌شمالی ترامپ را به خروج از برجام تشویق کند

ممکن است بپسندید...