فرانسوی‌ها بدانند حضور ایران در منطقه قابل مذاکره نیست/ لودریان به افکار عمومی کشورش پاسخگو باشد

فرانسوی‌ها بدانند حضور ایران در منطقه قابل مذاکره نیست/ لودریان به افکار عمومی کشورش پاسخگو باشد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت:بعید به نظر می‌رسد که در مذاکرات وزیر خارجه فرانسه با مقامات کشورمان پیرامون خطوط قرمز دیپلماسی ایران صحبت شده باشد.

فرانسوی‌ها بدانند حضور ایران در منطقه قابل مذاکره نیست/ لودریان به افکار عمومی کشورش پاسخگو باشد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت:بعید به نظر می‌رسد که در مذاکرات وزیر خارجه فرانسه با مقامات کشورمان پیرامون خطوط قرمز دیپلماسی ایران صحبت شده باشد.
فرانسوی‌ها بدانند حضور ایران در منطقه قابل مذاکره نیست/ لودریان به افکار عمومی کشورش پاسخگو باشد

ممکن است بپسندید...