لبنان بدون حزب‌الله نمی‌تواند قوی و باثبات باشد/ «موازنه ترس» را برای مقابله با اسرائیل حفظ می‌کنیم

لبنان بدون حزب‌الله نمی‌تواند قوی و باثبات باشد/ «موازنه ترس» را برای مقابله با اسرائیل حفظ می‌کنیم
معاون دبیر کل حزب‌الله لبنان با اشاره به نقش منفی آمریکا در این کشور، تأکید کرد که این جنبش همچنان آمادگی خود را برای مقابله با رژیم صهیونیستی حفظ می‌کند.

لبنان بدون حزب‌الله نمی‌تواند قوی و باثبات باشد/ «موازنه ترس» را برای مقابله با اسرائیل حفظ می‌کنیم

معاون دبیر کل حزب‌الله لبنان با اشاره به نقش منفی آمریکا در این کشور، تأکید کرد که این جنبش همچنان آمادگی خود را برای مقابله با رژیم صهیونیستی حفظ می‌کند.
لبنان بدون حزب‌الله نمی‌تواند قوی و باثبات باشد/ «موازنه ترس» را برای مقابله با اسرائیل حفظ می‌کنیم

ممکن است بپسندید...