هلاکت «ابوعلی ضیاء الشاغوری» در غوطه شرقی دمشق

هلاکت «ابوعلی ضیاء الشاغوری» در غوطه شرقی دمشق
رئیس ستاد و سرکرده نظامی گروهک تروریستی تکفیری «فیلق الرحمن» در غوطه شرقی «دمشق» به هلاکت رسید.

هلاکت «ابوعلی ضیاء الشاغوری» در غوطه شرقی دمشق

رئیس ستاد و سرکرده نظامی گروهک تروریستی تکفیری «فیلق الرحمن» در غوطه شرقی «دمشق» به هلاکت رسید.
هلاکت «ابوعلی ضیاء الشاغوری» در غوطه شرقی دمشق

ممکن است بپسندید...