هیچگونه اطلاعی از سرنوشت لوینسون مامور سابق اف بی آی نداریم

هیچگونه اطلاعی از سرنوشت لوینسون مامور سابق اف بی آی نداریم
سخنگوی وزارت خارجه با اعلام اینکه هیچگونه اطلاعی از سرنوشت لوینسون مامور سابق اف بی آی نداریم، گفت: هیچگونه تعهدی به دولت آمریکا در این زمینه نداریم و کمک‌های ایران در گذشته نیز براساس ملاحظات انسانی بوده است.

هیچگونه اطلاعی از سرنوشت لوینسون مامور سابق اف بی آی نداریم

سخنگوی وزارت خارجه با اعلام اینکه هیچگونه اطلاعی از سرنوشت لوینسون مامور سابق اف بی آی نداریم، گفت: هیچگونه تعهدی به دولت آمریکا در این زمینه نداریم و کمک‌های ایران در گذشته نیز براساس ملاحظات انسانی بوده است.
هیچگونه اطلاعی از سرنوشت لوینسون مامور سابق اف بی آی نداریم

ممکن است بپسندید...