گفت‌وگوی تلفنی ماکرون و ترامپ درباره سوریه

گفت‌وگوی تلفنی ماکرون و ترامپ درباره سوریه
رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه تلفنی درباره اوضاع سوریه گفت‌وگو کردند.

گفت‌وگوی تلفنی ماکرون و ترامپ درباره سوریه

رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه تلفنی درباره اوضاع سوریه گفت‌وگو کردند.
گفت‌وگوی تلفنی ماکرون و ترامپ درباره سوریه

ممکن است بپسندید...