۳۰ ماه زندان برای فعال دانشجویی دانشگاه تهران

 

۳۰ ماه زندان برای فعال دانشجویی دانشگاه تهران

۳۰ ماه زندان برای فعال دانشجویی دانشگاه تهران

 

رکنا: با رای شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، علی مظفری، از فعالان دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به اتهام شرکت در تجمع دانشجویی دانشگاه تهران به سی ماه حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش رکنا، پیشتر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب این دانشجوی ۲۳ ساله را به ارتکاب جرایم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری متهم کرده بود و برای هر کدام از این اتهامات به ترتیب محکومیت حبس ۵ سال، ۱ سال و ۲ سال را در نظر گرفته بود که در عمل با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس ۵ سال اجرایی می‌شد.

پس از اعتراض این فعال دانشجویی به این رای در دادگاه تجدیدنظر، رای صادره در مرحله تجدیدنظر نیز مورد تایید قرار گرفت، اما مجازات صادره نصف مجازات تعیین شده در دادگاه بدوی شد.

ممکن است بپسندید...