انتصاب سرپرست جدید علوم پزشکی ایلام منافع حزب‌های سیاسی را به خطر انداخته است

اکبری در گفتگو با دانشجو: انتصاب سرپرست جدید علوم پزشکی ایلام منافع حزب‌های سیاسی را به خطر انداخته است

 

مسئول بسیج دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: با تغییر رئیس دانشگاه و انتخاب سرپرست جدید حزب‌های سیاسی استان برای ایجاد هر تغییر در دانشگاه سرپرست جدید را تحت فشار قرار می‌دهند.

پژمان اکبری، مسئول بسیج دانشگاه علوم پزشکی ایلام در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با اشاره به حاشیه‌های انتصاب سرپرست جدید این دانشگاه گفت: با تغییر رئیس دانشگاه و انتخاب سرپرست جدید حزب‌های سیاسی استان برای ایجاد هر تغییر در دانشگاه سرپرست جدید را تحت فشار قرار می‌دهند.
دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

اکبری مطرح کرد: انتصاب محمد کریمیان به عنوان سرپرست جدید دانشگاه منافع خیلی افراد را در استان به خطر انداخته است.
مسئول بسیج دانشگاه علوم پزشکی ایلام تصریح کرد: دخالت‌های سیاسی در دانشگاه باعث می‌شود به بدنه دانشجویی آسیب برسد دانشجویان با مشاهد کردن این گونه حواشی از انجام فعالیت‌های فرهنگی، صنفی دلسرد می‌شوند.
وی در ادامه گفت: اگر انتخاب معاونین دانشگاه علوم پزشکی ایلام درگیر حواشی‌های سیاسی شود، آسیب به قشار مختلف مردم وارد می‌شود، چون بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها جا‌های شلوغ و پرمراجعه است و این مسئله آنها را تحت شعاع قرار می دهد.
اکبری در خاتمه بیان کرد: کسانی که دنبال حاشیه سازی و اعمال فشار بر سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام برای رسیدن به منافع خود هستند این را باید بدانند به خاطر حزب بازی با جان مردم و روحیه دانشجویان بازی می‌کنند.

ممکن است بپسندید...