بودجه تعمیر و تجهیز خوابگاه ها پاسخگوی نیاز دانشگاهها نیست

رئیس صندوق رفاه :

بودجه تعمیر و تجهیز خوابگاه ها پاسخگوی نیاز دانشگاهها نیست

بودجه تعمیر و تجهیز خوابگاه ها پاسخگوی نیاز دانشگاهها نیست

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: علی رقم کمک صندوق در زمینه تعمیر و تجهیز خوابگاه ها، بودجه کلی که به آن اختصاص داده می شود پاسخگوی مشکلات دانشگاه ها دراین زمینه نیست.

ناصر مطیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بودجه تعمیر و تجهیز خوابگاه های دانشجویی گفت: بودجه تعمیر و تجهیز خوابگاه‌ها به همراه بودجه تعمیر و تجهیز بقیه ساختمان ها در بودجه دانشگاه ها پیش بینی شده و در طول سال به دانشگاه ها اختصاص داده می شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد: صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم فقط در هر سال تابستان اعتباری را ویژه تعمیر و تجهیز خوابگاهها اختصاص می دهد و اصل بودجه در بودجه تعمیر و تجهیز قرار دارد که میزان آن بودجه پاسخگوی نیاز دانشگاه نیست علی رقم  کمک صندوق دانشگاه‌ها همچنان دراین زمینه مشکل دارند.

به گزارش مهر، اخیرا برخی دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به وضعیت نامناسب خوابگاه‌های سطح شهر این دانشگاه دست به تجمع زدند.

دبیر صنفی خوابگاه‌های سطح شهر دانشگاه تهران در گفتگویی که در همین رابطه با مهر داشت به ساختمان‌های فرسوده و بدون امکانات این خوابگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در اتاق‌ها حتی تخت و موکت سالم وجود ندارد و هر لحظه امکان ریزش سقف وجود دارد.

همچنین معاون دانشجویی دانشگاه تهران نیز در واکنش به اعتراض دانشجویان نسبت به وضعیت نامناسب خوابگاه های سطح شهر این دانشگاه گفت: به دانشجویان حق می دهیم، بودجه و محدودیت های مالی دستمان را بسته است.

ممکن است بپسندید...