نامه دانشجویان به نمایندگان مجلس درباره اعتبارنامه تاجگردون

نامه دانشجویان به نمایندگان مجلس درباره اعتبارنامه تاجگردون

نامه دانشجویان به نمایندگان مجلس درباره اعتبارنامه تاجگردون

دفاتر بسیج دانشجویی ۵۳ واحد دانشگاه آزاد اسلامی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید کردند: مبادا تحقیق درباره اعتبارنامه آقای تاجگردون را بی‌نتیجه بگذارید و سلامت مجلس را معامله کنید.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، دفاتر بسیج دانشجویی 53 واحد دانشگاه آزاد اسلامی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار بررسی اعتبارنامه تاجگردون در صحن علنی مجلس شده تأکید کردند: مبادا تحقیق درباره اعتبارنامه آقای تاجگردون را با تسامح؛ بی‌نتیجه بگذارید و سلامت مجلس را معامله نمایید.

در بخشی از این نامه آمده است:

مردم، بیش و پیش از هر موضوعی در انتظار بازگشت مجلس به جایگاه فسادستیزی، اصلاح رویه‌های غلط در حکمرانی و ریل‌گذاری تقنینی و نظارتی کشور به‌نفع آحاد جامعه هستند. خدشه‌ای که در این سالها با عملکرد نه‌چندان مطلوب برخی از مسئولین به اعتماد عمومی کشور وارد شده، مسئولیت نمایندگان را بیش از هر زمانی برای ترمیم شکاف بین مردم و مسئولان سنگین نموده است.

اعتراض به اعتبارنامه آقای تاجگردون اولین سنگ محک این مجلس در انقلابیگری و جدیت در برخورد با فساد است، نماینده پرحاشیه‌ای که سالهاست اعتراضات و مستندات بسیاری در خصوص سوءاستفاده از منصب نمایندگی، لابیگری‌های فسادزا و کسب منافع ویژه اقتصادی برای خود و اطرافیانش وجود دارد.

اعتراضاتی که هیچ‌گاه پاسخ روشنی نیافته است و هر بار که اقدامی در جهت شفاف‌سازی این موضوع صورت گرفته است، در واپسین لحظات بدون هیچ‌گونه اقناع و یا رفع اتهامی روند بررسی متوقف گردیده و تأسف‌بارتر اینکه همواره این بررسی‌ها با تهدید نزدیکان جنابشان به قشون‌کشی و تهدید به فعالیت‌های مسلحانه همراه بوده است.

نمایندگان محترم، جایگاه نمایندگی مجلس در انقلابی که ثمره خون چندصد هزار شهید است نباید جولانگاه مفسدان باشد.

هشدار می‌دهیم که مبادا تحقیق درباره اعتبارنامه آقای تاجگردون را با تسامح؛ بی‌نتیجه گذاشته و سلامت مجلس را معامله نمایید.

همچنین انتظار می‌رود پس از پایان تمام بررسی‌ها و فارغ از هرگونه نگاه جناحی و شخصی، اعتبارنامه ایشان در صحن علنی به رأی همه نمایندگان گذاشته شده تا همگان ببینند که این مجلس از اولین امتحانات انقلابی‌گری خود سربلند خارج خواهد شد یا خیر!

در پایان، نمایندگان را به وعده‌های خود در زمان انتخابات که عموماً مبارزه با فساد؛ فاسد و مفسد بوده و از این طریق اعتماد مردم را جلب کرده‌اند ارجاع می‌دهیم و یادآور می‌شویم تصمیم شما در خصوص اعتبارنامه آقای تاجگردون، سنگ محک اعتبار و اعتماد شما نزد مردم خواهد بود و با این نقطه عطف در کارنامه خود در آینده مواجه خواهید بود.

و من الله توفیق

١_ بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اهواز
٢_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد بجنورد
٣_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شیروان
4_کانون مهدویت بجنورد
5_کانون قرآن و عترت بجنورد
6_کانون سفیران بصیرت بجنورد
٧_کانون‌های فرهنگی و هنری بجنورد
٨_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد پرند
٩_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شهرقدس
١� _بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شهرکرد
١١_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران شرق
١٢_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کرمان
١٣_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد خرم‌آباد
١4_ بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد لاهیجان
١5_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد نجف‌آباد
١6_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد زنجان
١٧_بسیج دانشجویی علوم پزشکی آزاد تهران
١٨_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد همدان
١٩_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شهرضا
٢� _بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلام‌شهر
٢١_دانشگاه آزاد آیت‌الله آملی
٢٢_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اردبیل
٢٣_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد شیراز
٢4_ بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد داراب
٢5_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد ارسنجان
٢6_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد سپیدان
٢٧_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد جهرم
٢٨_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد مرودشت
٢٩_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد فسا
٣� _بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد فراشبند
٣١_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد فیروزآباد
٣٢_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد داریون
٣٣_ بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد آباده
٣4_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد زرقان
٣5_ بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد نی‌ریز
٣6_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد خمینی‌شهر
٣٧_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد سمنان
٣٨_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد ساوه
٣٩_بسیج دانشجویی آموزشکده سما ساوه
4� _بسیجی دانشجویی مؤسسه آموزش عالی انرژی ساوه
4١_بسیج دانشجویی مؤسسه آموزش عالی ناصرخسرو
4٢_قرارگاه شهید باقری بسیج دانشجویی شهرستان ساوه
4٣_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
44_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تبریز
45_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد زاهدان
46_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کوهدشت
4٧_ بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد بروجرد
4٨_تشکل پیروان ولایت دانشگاه آزاد خرم‌آباد
4٩_تشکل جامعه اسلامی دانشگاه آزاد خرم‌آباد
5� _تشکل محبان الزهرا(ع) دانشگاه آزاد خرم‌آباد
5١_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
5٢_بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ساوه
5٣_بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد دورود

ممکن است بپسندید...