برچسب زده شده: ،امامی تهران

هاشمی ،امامی کاشانی و روحانی سه نفر اول لیست تهران

هاشمی ،امامی کاشانی و روحانی سه نفر اول لیست تهران

آخرین آمار آرای حوزه انتخابیه استان تهران در انتخابات مجلس خبرگان رهبری از مجموع 5946 صندوق و 4 میلیون و 37 هزار و 628 آرای ماخوذه شمارش شده اعلام شد. باشگاه خبری ورزشی ترانه