برچسب زده شده: ، تبر

سخاوت بلوط ، قساوت تبر

سخاوت بلوط ، قساوت تبر

سخاوت بلوط ، قساوت تبرزیبایی طبیعت ایلام که مدیون کهن‌درخت زاگرس است بعد از حضور مردم در دامن این موهبت خدادادی خدشه‌دار می‌شود. سخاوت بلوط ، قساوت تبر زیبایی طبیعت ایلام که مدیون کهن‌درخت...