برچسب زده شده: «آبگرم» «خفاش»

دهلران، از «آبگرم» تا غار «خفاش»

دهلران، از «آبگرم» تا غار «خفاش»

سابقه تاریخی دهلران نه به زمان اهلی کردن بز و کشت گندم و جو برای نخستین بار توسط بشر در 9 هزار سال پیش در تپه علی کش بلکه فراتر از تصورها و به...