برچسب زده شده: آخرین اعلام

آخرین مهلت تمدید سکونت در خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد

آخرین مهلت تمدید سکونت در خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد

آخرین مهلت تمدید سکونت در خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی اعلام شددانشجویان خوابگاهی دانشگاه شهید بهشتی تا فردا مهلت دارند نسبت به تمدید سکونت در خوابگاه اقدام کنند. آخرین مهلت تمدید سکونت در خوابگاه دانشگاه...

آخرین مهلت شرکت در جشنواره آموزشی شهید مطهری علوم پزشکی مشهد اعلام شد

آخرین مهلت شرکت در جشنواره آموزشی شهید مطهری علوم پزشکی مشهد اعلام شد

آخرین مهلت شرکت در جشنواره آموزشی شهید مطهری علوم پزشکی مشهد اعلام شدمهلت شرکت در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا پانزدهم دی ماه تمدید شد. آخرین مهلت شرکت در...

آخرین نتایج  منتخبان مجلس در تهران اعلام شد

آخرین نتایج منتخبان مجلس در تهران اعلام شد

اسامی منتخبان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران ری شمیرانات و اسلام شهر اعلام شد. روزنامه قانون خبرگذاری اصفحان