برچسب زده شده: آزاداندیشی برگزار

کرسی آزاداندیشی باموضوع «منشا ابتلای کشور به فساد‌های مالی» برگزار می‌شود

کرسی آزاداندیشی باموضوع «منشا ابتلای کشور به فساد‌های مالی» برگزار می‌شود

کرسی آزاداندیشی باموضوع «منشا ابتلای کشور به فساد‌های مالی» برگزار می‌شودکرسی آزاداندیشی باموضوع، منشا ابتلای کشور به فساد‌های مالی با حضور علیرضا مقصودی 30 بهمن در دانشگاه الزهرا برگزار می‌شود. کرسی آزاداندیشی باموضوع «منشا...

کرسی آزاداندیشی نخبگان و سبک زندگی ایرانی- اسلامی در دانشگاه خلیج فارس  برگزار شد

کرسی آزاداندیشی نخبگان و سبک زندگی ایرانی- اسلامی در دانشگاه خلیج فارس برگزار شد

کرسی آزاداندیشی نخبگان و سبک زندگی ایرانی- اسلامی در دانشگاه خلیج فارس برگزار شد دومین کرسی آزاداندیشی، نخبگان و سبک زندگی ایرانی- اسلامی با موضوع بررسی دیدگاه اسلام در خصوص تعالی علمی با همکاری...