برچسب زده شده: آزاد است

نقش دانشگاه آزاد اسلامی در سرنوشت فرهنگی مرودشت چشمگیر است

نقش دانشگاه آزاد اسلامی در سرنوشت فرهنگی مرودشت چشمگیر است

نقش دانشگاه آزاد اسلامی در سرنوشت فرهنگی مرودشت چشمگیر استامام جمعه شهرستان مرودشت نقش دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی را در سرنوشت فرهنگی این شهرستان چشمگیر دانست. نقش دانشگاه آزاد اسلامی در سرنوشت فرهنگی مرودشت...

مناطق آزاد یکی از علل افزایش واردات است

مناطق آزاد یکی از علل افزایش واردات است

مناطق آزاد یکی از علل افزایش واردات استعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مناطق آزاد یکی از علل افزایش واردات است بنابراین باید برای کنترل آن‌ها همت کرد. مناطق آزاد یکی از علل...

مردمی‌بودن دانشگاه آزاد اسلامی، افتخاری برای کشور است

مردمی‌بودن دانشگاه آزاد اسلامی، افتخاری برای کشور است

مردمی‌بودن دانشگاه آزاد اسلامی، افتخاری برای کشور است رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با برشمردن ویژگی‌های دانشگاه آزاد اسلامی در کشور، گفت: حتی جذب دانشجو از کشورهای دیگر آرزوی دور از دسترسی نیست. مردمی‌بودن...