برچسب زده شده: آستانه است

مذاکرات آستانه بستری کامل برای برقراری ثبات در سوریه است

مذاکرات آستانه بستری کامل برای برقراری ثبات در سوریه است

مذاکرات آستانه بستری کامل برای برقراری ثبات در سوریه استوزیر امور خارجه قزاقستان گفت:، مذاکرات صلح سوریه در آستانه بستری کامل و منحصر بفرد برای همه طرف‌های علاقمند در برقراری ثبات در سوریه است....