برچسب زده شده: «آسيب برگزار

كارگاه «آسيب شناسي مهارت‌هاي ارتباط استاد-دانشجو» در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود

كارگاه «آسيب شناسي مهارت‌هاي ارتباط استاد-دانشجو» در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود

كارگاه آسيب شناسي مهارت‌هاي ارتباط استاد-دانشجو با حضور يعقوبي، مديركل مشاوره و سلامت وزارت علوم در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود. استخدام ورزش و زندگی