برچسب زده شده: «آلن سفید

پایان خدمت «آلن ایر» بعنوان سخنگوی فارسی زبان کاخ سفید

پایان خدمت «آلن ایر» بعنوان سخنگوی فارسی زبان کاخ سفید

پایان خدمت «آلن ایر» بعنوان سخنگوی فارسی زبان کاخ سفید آلن ایر سخنگوی فارسی زبان کاخ سفید با یک پیام توئیتری خداحافظی و پایان خدمتش را اعلام کرد. پایان خدمت «آلن ایر» بعنوان سخنگوی...