برچسب زده شده: «آمدم درگذشت

شاعر «آمدم ای شاه پناهم بده» درگذشت

شاعر «آمدم ای شاه پناهم بده» درگذشت

شاعر «آمدم ای شاه پناهم بده» درگذشتحبیب‌الله چایچیان (حسان)، از شاعران آیینی و شاعر «آمدم ای شاه پناهم بده» و «امشب شهادت‌نامه عشاق امضا می‌شود» درگذشت. شاعر «آمدم ای شاه پناهم بده» درگذشت حبیب‌الله...