برچسب زده شده: آمدنیوز شد!

کانال تلگرامی آمدنیوز از دسترس خارج شد

کانال تلگرامی آمدنیوز از دسترس خارج شد

کانال تلگرامی آمدنیوز از دسترس خارج شد کانال تلگرامی آمدنیوز از دسترس خارج شد کانال تلگرامی آمدنیوز از دسترس خارج شد

آمدنیوز باز هم ضایع شد! +عکس

آمدنیوز باز هم ضایع شد! +عکس

آمدنیوز باز هم ضایع شد! +عکسآمدنیوز خبر جعلی تکذیب قتل عبدالله صالح را از کانال خود حذف کرد. آمدنیوز باز هم ضایع شد! +عکس آمدنیوز خبر جعلی تکذیب قتل عبدالله صالح را از کانال...