برچسب زده شده: آمدن کشاورزی

وارد آمدن تنش شدید به محصولات کشاورزی خوزستان

وارد آمدن تنش شدید به محصولات کشاورزی خوزستان

مدیرکل هواشناسی خوزستان از وارد آمدن تنش شدید گرمایی و آبی به محصولات کشاورزی استان در پی افزایش دمای هوا در روزهای گذشته و کمبود بارندگیها خبر داد. سیستم اطلاع رسانی مد روز