برچسب زده شده: آمریکا وتو

آمریکا قطعنامه قدس را وتو کرد

آمریکا قطعنامه قدس را وتو کرد

آمریکا قطعنامه قدس را وتو کرد آمریکا قطعنامه قدس را وتو کرد آمریکا قطعنامه قدس را وتو کرد

آمریکا قطعنامه شورای امنیت درباره قدس را وتو کرد

آمریکا قطعنامه شورای امنیت درباره قدس را وتو کرد

آمریکا قطعنامه شورای امنیت درباره قدس را وتو کردآمریکا مطابق با اعلام پیشین نماینده این کشور در سازمان ملل، قطعنامه لغو دستور ترامپ درباره بیت المقدس را وتو کرد. آمریکا قطعنامه شورای امنیت درباره...