برچسب زده شده: آمریکا پیشرفته

ترکیه از آمریکا موشک‌های هوا به هوای پیشرفته می‌خرد

ترکیه از آمریکا موشک‌های هوا به هوای پیشرفته می‌خرد

ترکیه از آمریکا موشک‌های هوا به هوای پیشرفته می‌خردترکیه از یک شرکت بزرگ تسلیحاتی آمریکا موشک‌های هوا به هوای میانبُرد پیشرفته خریداری می‌کند. ترکیه از آمریکا موشک‌های هوا به هوای پیشرفته می‌خرد ترکیه از...