برچسب زده شده: آمریکا: کنیم

ترامپ: ارتش آمریکا ضعیف شده و باید آن را بازسازی کنیم

ترامپ: ارتش آمریکا ضعیف شده و باید آن را بازسازی کنیم

ترامپ: ارتش آمریکا ضعیف شده و باید آن را بازسازی کنیمرئیس جمهور آمریکا گفت ارتش این کشور بسیار تضعیف شده است و باید آن را بازسازی کرد. ترامپ: ارتش آمریکا ضعیف شده و باید...

آمریکا: باید مستقیما با کره شمالی مذاکره کنیم

آمریکا: باید مستقیما با کره شمالی مذاکره کنیم

آمریکا: باید مستقیما با کره شمالی مذاکره کنیممذاکره کننده اصلي آمريکا درباره کره شمالي اعلام کرد آمريکا بايد ديپلماسي مستقيم با کره شمالي را به موازات سياست تحريم خود بر سر برنامه هسته‌اي اين...