برچسب زده شده: آمریکا گرفته

هرساله در آمریکا بودجه هنگفتی برای کمک به اسرائیل در نظر گرفته می‌شود

هرساله در آمریکا بودجه هنگفتی برای کمک به اسرائیل در نظر گرفته می‌شود

هرساله در آمریکا بودجه هنگفتی برای کمک به اسرائیل در نظر گرفته می‌شودمعاون دانشجویی دانشگاه آزاد بجنورد گفت: آمریکا از هیچ کمک تجهیزاتی و مالی به اسرائیل دریغ نکرده و هر ساله در آمریکا...