برچسب زده شده: آموزش می‌بینند

معلمان آموزش ابتدایی تعلیم قصه‌گویی می‌بینند

معلمان آموزش ابتدایی تعلیم قصه‌گویی می‌بینند

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری گفت: طی تفاهمنامه‌ای که با دانشگاه فرهنگیان بسته شده، معلمان آموزش ابتدایی ، قصه‌گویی را هم فرا خواهند گرفت . خبر دانشجویی ابزار رسانه