برچسب زده شده: «آژانس عید

«آژانس شیشه‌ای» و روایت حاج کاظم در شب عید

«آژانس شیشه‌ای» و روایت حاج کاظم در شب عید

«آژانس شیشه‌ای» و روایت حاج کاظم در شب عیدنوروز هم مانند بسیاری از مناسبت‌های دیگر سهمی در فیلم‌ های سینمای ایران داشته که البته نسبت به بسیاری از ایام دیگر این نقش پررنگ‌تری بوده...