برچسب زده شده: آیا عربستان

آیا غیبت محمد بن نایف نشانه تغییرات احتمالی در عربستان است؟

آیا غیبت محمد بن نایف نشانه تغییرات احتمالی در عربستان است؟

محمد بن نایف ولیعهد عربستان سعودی به مدت ده ماه پس از رسیدن به جایگاه شماره دو در عربستان سعودی به نحو قابل توجهی از انظار عموم دور شده بود. این غیبت چه معنایی...