برچسب زده شده: «آیت عمار

«شاهفارسی» و «آیت الله جنتی» به جشنواره عمار می‌آیند

«شاهفارسی» و «آیت الله جنتی» به جشنواره عمار می‌آیند

«شاهفارسی» و «آیت الله جنتی» به جشنواره عمار می‌آیندمدیر مرکز مستند سوره گفت: همانند سال‌های گذشته، آثار خود را در جشنواره عمار شرکت می‌دهیم و امیدواریم در این دوره هم نقاط قوت بیشتر به...