برچسب زده شده: ابلاغ به

ابلاغ دعوت روحانی از رییس جمهور بلغارستان برای سفر به ایران

ابلاغ دعوت روحانی از رییس جمهور بلغارستان برای سفر به ایران

ابلاغ دعوت روحانی از رییس جمهور بلغارستان برای سفر به ایران ابلاغ دعوت روحانی از رییس جمهور بلغارستان برای سفر به ایران ابلاغ دعوت روحانی از رییس جمهور بلغارستان برای سفر به ایران git.io/normalize...

ابلاغ آیین‌نامه جدید موسیقی به دانشگاه‌ها

ابلاغ آیین‌نامه جدید موسیقی به دانشگاه‌ها

معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم از ابلاغ آیین‌نامه جدید موسیقی به دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: در آیین‌نامه جدید قید شده است که اصل موسیقی از نگاه مدیریت حوزه فرهنگی کشور و شورای عالی...