برچسب زده شده: «ابوحفص

وزیر اطلاعات از کشته شدن «ابوحفص بلوشی» سرکرده یکی از گروه‌های تروریستی خبر داد

وزیر اطلاعات از کشته شدن «ابوحفص بلوشی» سرکرده یکی از گروه‌های تروریستی خبر داد

وزیر اطلاعات از کشته شدن «ابوحفص بلوشی» سرکرده یکی از گروه‌های تروریستی خبر داد وزیر اطلاعات از کشته شدن «ابوحفص بلوشی» سرکرده یکی از گروه‌های تروریستی خبر داد وزیر اطلاعات از کشته شدن «ابوحفص...

کشته شدن ابوحفص البلوشی و دستگیری همدستان وی

کشته شدن ابوحفص البلوشی و دستگیری همدستان وی

کشته شدن ابوحفص البلوشی و دستگیری همدستان وی وزیر اطلاعات گفت: اکنون با ناتوی اطلاعاتی که مقابل نظام اسلامی صف‌آرایی کرده مواجه هستیم که به دنبال به چالش کشیدن امنیت نظام اسلامی هستند اما...