برچسب زده شده: «ابوعلی دمشق

هلاکت «ابوعلی ضیاء الشاغوری» در غوطه شرقی دمشق

هلاکت «ابوعلی ضیاء الشاغوری» در غوطه شرقی دمشق

هلاکت «ابوعلی ضیاء الشاغوری» در غوطه شرقی دمشقرئیس ستاد و سرکرده نظامی گروهک تروریستی تکفیری «فیلق الرحمن» در غوطه شرقی «دمشق» به هلاکت رسید. هلاکت «ابوعلی ضیاء الشاغوری» در غوطه شرقی دمشق رئیس ستاد...