برچسب زده شده: «ابو عرب

«ابو الغیط» دبیرکل اتحادیه عرب شد

«ابو الغیط» دبیرکل اتحادیه عرب شد

وزرای خارجه اتحادیه عرب امروز «احمد ابو الغیط» را به عنوان دبیرکل اتحادیه عرب به جای نبیل العربی انتخاب کردند. اخبر جهان مجله اینترنتی