برچسب زده شده: «اتحادیه عمان

امکان تشکیل «اتحادیه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس» بدون عمان

امکان تشکیل «اتحادیه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس» بدون عمان

امکان تشکیل «اتحادیه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس» بدون عمان وزیر امور پارلمان بحرین با اشاره ضمنی به امکان تشکیل اتحادیه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بدون مشارکت عمان تاکید کرد که این مساله...