برچسب زده شده: اجازه فلسطین

اجازه نمی‌دهیم فلسطین وجه المصالحه شود

اجازه نمی‌دهیم فلسطین وجه المصالحه شود

اجازه نمی‌دهیم فلسطین وجه المصالحه شودرئیس مجلس گفت: ما نباید اجازه دهیم مسأله فلسطین وجه المصالحه شود و نقش ترکیه در این زمینه بسیار مهم است. اجازه نمی‌دهیم فلسطین وجه المصالحه شود رئیس مجلس...