برچسب زده شده: احتمال خارجه

احتمال سفر وزیر خارجه ژاپن به ایران

احتمال سفر وزیر خارجه ژاپن به ایران

احتمال سفر وزیر خارجه ژاپن به ایرانپایگاه «جاپن تایمز» در گزارشی، از احتمال سفر ماه دسامبر وزیر خارجه ژاپن به تهران به منظور «درخواست مستقیم برای بهبود روابط ایران با عربستان سعودی» خبر داد....