برچسب زده شده: «احرار مشروعیت

گروه‌های «احرار الشام» و «جیش الاسلام» تروریستی هستند و مشروعیت ندارند

گروه‌های «احرار الشام» و «جیش الاسلام» تروریستی هستند و مشروعیت ندارند

وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که حضور گروه‌های تندروی موسوم به «احرار الشام» و «جیش الاسلام» در مذاکرات صلح سوریه در ژنو به آنها مشروعیت نمی‌دهد و آنها تروریست هستند. عکس استخدام ایران