برچسب زده شده: «احکام شد

کتاب «احکام پزشکی» با فتاوای حضرت آیت الله خامنه‌ای منتشر شد

کتاب «احکام پزشکی» با فتاوای حضرت آیت الله خامنه‌ای منتشر شد

کتاب «احکام پزشکی» با فتاوای حضرت آیت الله خامنه‌ای منتشر شد کتاب احکام پزشکی؛ فتاوای حضرت آیت الله خامنه‌ای(مدّظلّه‌العالی) همراه با احکام پزشکی و استفتائات جدید منتشر شد. کتاب «احکام پزشکی» با فتاوای حضرت...